Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy

tel./fax 25 757 44 79
e-mail: kulturalnemrozy@gmail.com

NIP: 822-22-30-555
Regon: 141029320

BIURO:
 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

KINO MIKROKLIMAT:
rezerwacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz.10.00-16.00, pod numerem tel. 514 443 785

www.kulturalnemrozy.pl