Wartość księgowa środków trwałych na dzień 31.12.2019 wynosi: 670.823,96 zł
Wartość księgowa pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 wynosi: 237.798,13 zł
Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 wynosi: 15.825,20 zł