kulturalnemrozy@gmail.com

Adres do korespondencji
GMINNE CENTRUM KULTURY IM.HELENY WIELOBYCKIEJ
ul. Adama Mickiewicza 22
05-320 Mrozy
tel./fax (25) 75-74-479