Gminne Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową poprzez:

- organizację zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. zajęcia plastyczne, graficzne, ceramiczne, teatralne, wokalne, taneczne, maszynoszycie, zumba),

- organizację imprez kulturalnych: spektakli teatralnych, wernisaży, koncertów, plenerów malarskich, warsztatów,

- organizację imprez plenerowych: Dni Mrozów, Promenada, Jarmark folkowy w Wilkowyjach, Festyn archeologiczny,

- organizację imprez cyklicznych z okazji: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz projektów cyklicznych: Tu teatr!, Spotkania z muzyką,

- organizację dla dzieci zajęć wakacyjnych oraz w czasie ferii zimowych dla dzieci,

- organizację konkursów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym: Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Kulturomaniak, Powiatowy Przegląd Patriotyczny Tu wszędzie jest moja Ojczyzna, gminne przeglądy plastyczne i wokalne,

- uczestnictwo w organizacji uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych,

- działalność kina Mikroklimat.