Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury w Mrozach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2013-09-27 12:16:31

mirosław borczyński

Utworzenie

2013-09-27 12:17:52

mirosław borczyński

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2013-09-27 12:26:37

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-09-27 12:45:42

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-09-27 12:46:45

mirosław borczyński

Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]

2013-09-30 14:20:07

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-09-30 14:20:08

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-09-30 14:20:16

mirosław borczyński

Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]

2013-09-30 14:26:48

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "SIWZ"

2013-09-30 14:26:58

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 1"

2013-09-30 14:26:59

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 2"

2013-09-30 14:26:59

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 3"

2013-09-30 14:27:00

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 4"

2013-09-30 14:27:00

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 5"

2013-09-30 14:27:01

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 6"

2013-09-30 14:27:01

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "załącznik 7"

2013-09-30 14:27:03

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-09-30 14:29:23

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-09-30 14:29:25

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-04 13:49:14

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-04 13:49:16

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ" na "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-10-04 13:49:53

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-10-04 13:49:54

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-07 14:52:51

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej"

2013-10-07 14:52:53

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 11:21:23

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

2013-10-16 11:21:24

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej"

2013-10-16 11:21:25

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" na "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ" na "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-10-16 11:22:19

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej" na "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej"

2013-10-16 11:22:20

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 13:45:39

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 14:00:04

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena"

2013-10-16 14:00:05

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" na "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena" na "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ" na "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-10-16 14:01:02

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej" na "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej"

2013-10-16 14:01:03

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-16 14:01:49

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" na "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena" na "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ" na "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-10-22 13:26:57

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej" na "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej"

2013-10-22 13:26:58

mirosław borczyński

Aktualizacja

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Dodano załącznik o nazwie "protokół postępowania"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" na "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" na "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena" na "obliczenie punktacji w zakresie krytrium cena"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wyjaśnienie treści SIWZ" na "wyjaśnienie treści SIWZ"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" na "ogłoszenie o zamówieniu"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "SIWZ" na "SIWZ"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 1" na "załącznik 1"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 2" na "załącznik 2"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 3" na "załącznik 3"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 4" na "załącznik 4"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 5" na "załącznik 5"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 6" na "załącznik 6"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "załącznik 7" na "załącznik 7"

2013-10-23 10:50:45

mirosław borczyński

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej" na "zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej"

2013-10-23 10:50:47

mirosław borczyński

Aktualizacja

2014-01-23 15:28:18

mirosław borczyński

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".